centrála

Centrála

SLOV-MATIC s.r.o.
Humenské námestie č. 1
851 07 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: +421 2 68296155
Fax: +421 2 63830545
Mail: slovmatic@slovmatic.sk
Nájsť trasu

Prevádzkové oddelenie
Telefón: +421 2 68296165
Email: prevadzka@slovmatic.sk

Servisné oddelenie
Telefón: +421 2 68296132
Email: servis@slovmatic.sk

IT oddelenie
Telefón: +421 2 68296193
Email: podpora@slovmatic.sk

PR oddelenie
Telefón: +421 2 68296109
Email: media@slovmatic.sk

Mzdové oddelenie
Telefón: +421 2 68296161
Email: mzdy@slovmatic.sk

Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 2 68296223
Email: ekonom@slovmatic.sk

Oblastné zastúpenia

SLOV-MATIC – kancelária Banská Bystrica
Terézie Vansovej 8
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Telefón: +421 905 402 768
Email: bb@slovmatic.sk


SLOV-MATIC – kancelária Košice
L. Novomeského č. 7
040 01 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 7279211
Fax: +421 55 7279218
Email: ke@slovmatic.sk

SLOV-MATIC – kancelária Žilina
P.O. Hviezdoslava 22
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefón: +421 41 5624417
Fax: +421 41 5624417
Email: za@slovmatic.sk