VEĽKONOČNÁ NÁDIELKA

Veľkonočná nádielka – free spiny každý deň!

VEĽKONOČNÁ NÁDIELKA

 1. Promo akcia prebieha od 27.03.2024 00:01 do 05.04.2024 23:59 hod.

V online kasíne SLOVMATIC čaká na Teba štedrá VEĽKÁ NOC! Každý deň počas trvania akcie klikni na veľkonočné vajíčko a odhaľ si tak bonus na daný deň! Prajeme príjemnú zábavu!

 1. Free spiny sú k dispozícii ihneď po splnení podmienky, najneskôr však do 24 hodín.
 2. Výhrafree spinov sa ti pripíše na tvoje peňažné konto.
 3. Organizátorom súťaže je spoločnosť SLOV-MATIC, s.r.o., so sídlom Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava
 4. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá má overený hráčsky účet zaregistrovaný na: casino.slovmatic.sk
 5. Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Organizátor bude dozerať na regulárny priebeh súťaže.
 6. Informácie o spracúvaní osobných údajov
 7. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže, vrátane času konania súťaže, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady.
 8. Ak bude mať organizátor podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníkov alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému konaniu došlo, bude účastník zo súťaže vylúčený.
 9. To isté platí aj v prípade iného konania účastníka alebo inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, ak je inak v rozpore s pravidlami alebo podmienkami, či so zásadami poctivej súťaže a fair-play.
 10. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Účasť v súťaži je nemožné vymáhať súdnou cestou. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 11. V prípade otázok účastníkov súťaže organizátor poskytne podrobné informácie a podklady k priebehu súťaže.

KONČÍME O

2024/04/05 22:58:59
 • 37
 • GOPION
 • VIP terminál
 • RENT
 • SENÁTOR
 • LA-CARNE
 • ADMIRAL CLUB LAMAČ
 • OC POLUS
 • MOTÝĽ
 • ADMIRAL Bajkalská
 • OMAMA
 • 37
 • GOPION
 • VIP terminál
 • RENT
 • SENÁTOR
 • LA-CARNE
 • ADMIRAL CLUB LAMAČ
 • OC POLUS
 • MOTÝĽ
 • ADMIRAL Bajkalská
 • OMAMA
 • 37
 • GOPION
 • VIP terminál
 • RENT
 • SENÁTOR
 • LA-CARNE
 • ADMIRAL CLUB LAMAČ
 • OC POLUS
 • MOTÝĽ
 • ADMIRAL Bajkalská
 • OMAMA
Akcie
Akcie
Akcie