Pre partnerov

SLOV-MATIC

Od roku 1991 sa firma radí medzi skutočných priekopníkov výherného hracieho odvetvia. Dominantné postavenie si získala od prvých mesiacov fungovania a úspešne si ho udržiava dodnes. SLOV-MATIC sa sústreďuje hlavne na prevádzkovanie výherných zariadení rôzneho typu. Ak hľadáte zábavu a moderné herne, ktoré spĺňajú zodpovedajúci štandard, v prevádzkach nesúcich logo ADMIRAL a SLOV-MATIC nebudete sklamaní. Po dvadsiatich rokoch fungovania Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo SLOV-MATICU čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky. Získané ocenenie je dôkazom, že podnikanie firmy prináša praktický úžitok. V posledných rokoch firma získala aj ocenenia Pečať bonity a Spoločensky zodpovedný podnik, ktoré udeľuje Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. . Tieto ocenenia sú zárukou bonity a spoľahlivosti hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR. SLOV-MATIC je členom Asociácie zábavy a hier (AZAH) a signatárom Memoranda o porozumení, ktorého cieľom je čo najviac eliminovať negatívne dopady z hľadiska patologických javov. Je to pokroková firma, ktorá na našom trhu drží krok s trendmi a ide príkladom v aktivitách v rámci spoločenskej zodpovednosti.

Spoločenská zodpovednosť

SLOV-MATIC chce byť príkladom zodpovedného podnikania a preto v rámci spoločenskej zodpovednosti podporuje množstvo projektov. Aj vďaka SLOV-MATICU sa v obciach a mestách udržiavajú tradície a organizujú sa športové či kultúrne podujatia. Môžeme sa tiež pochváliť dlhoročnou spoluprácou s futsalovým majstrom Slovenska SLOV-MATIC FOFO, ale aj podporou viacerých športových klubov. Na spoločnosť sa obracajú rôzne organizácie, ktorým firma pomáha pri benefíciách.

BENEFÍCIE

benefície

KLUBY A ORGANIZÁCIE

kluby a organizacie

TRADÍCIE

tradicie

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

sportove podujatia

Zodpovedné hranie

Cieľom spoločnosti SLOV-MATIC je prinášať ľuďom zábavu a vzrušenie z hry, preto kladieme dôraz na ochranu hráčov pred negatívnymi vplyvmi. Okrem Linky pomoci je spoluzakladateľom stránky www.hrajsrozumom.sk, na ktorej sa môžu hráči otestovať a dozvedia sa tiež všetky dôležité informácie, prípadne adresujú svoje otázky v súvislosti s hraním. Prispieva aj na chod liečební pre patologických hráčov, pomocnú ruku firma podala tiež jednotlivcom. Pravidelne spolupracuje s odborníkmi na liečbu závislostí. V prevádzkach SLOV-MATICU sa stretnete s profesionálnym prístupom personálu, ktorý dohliada nielen na dodržiavanie predpisov a vnútorného poriadku, ale aj na zodpovedné hranie.

Viac informácií

logo hraj s rozumom

Linka pomoci:
0800 800 900

Kariéra

SLOV-MATIC nájdete na celom území Slovenska. Vybudoval si infraštruktúru zamestnancov, vďaka ktorým je firma úspešná. Uplatnenie v nej našlo približne 540 zamestnancov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto schémy sú technici a pracovníci zodpovední za chod prevádzok a kontrolu tržieb. Tí sú rovnomerne teritoriálne rozdelení po Slovensku. Okrem stabilných príjmov spoločnosť ponúka svojim pracovníkom priateľský kolektív, príjemné pracovné prostredie a rôzne benefity. V rámci zodpovedného hrania v súčasnosti firma pripravuje pre zamestnancov školenia, aby garantovala ich vysokú odbornosť v prístupe k svojim zákazníkom.

Viac informácií

Médiá

SLOV-MATIC výrazne prispieva prostredníctvom médií k odbúravaniu mýtov a predsudkov, s ktorými pravidelne bojuje hazardný zábavný priemysel. Spoločnosť preto patrí k Asociácii zábavy a hier, ktorej prezidentom je zároveň konateľ samotnej firmy SLOV-MATIC. Asociácia organizuje tlačové konferencie pre novinárov a slovenským redakciám posiela tlačové správy, v ktorých pohotovo reaguje na aktuálne dianie v hernom segmente. Snahou je nielen prezentovať značku SLOV-MATIC ako záruku vysokej kvality, ale zlepšovať aj verejnú mienku o podnikaní a prevádzkach s výhernými zariadeniami.

Viac informácií