Zákazník súhlasí s použitím osobných údajov na spracovanie bonusu.